2010-12-07

Costa Rica förberedelser - Preparations

click to enlarge
Data förberedelser - Computer preparations

27 Jan 2011 kl 06.20 går planet från Arlanda till Amsterdam och  vidare befordran till Costa Rica. Det här har ställt stora krav på förberedelser. Enl programmet ska vi kunna få se mer än 400 olika fågelarter. Som man inte alls känner till. Så det första jag gjorde var att införskaffa en fågelbok om CR:s fåglar. Ett nytt pass behövde jag också då mitt gamla gick ut i oktober.
Sedan var det dags att skaffa kartor och färdvägar.
Nu håller jag på att kolla upp hotell mm. Internet är fantastisk, man kan hitta nästan allt.

2 nätter kommer vi att bo intill vulkanen Arenal. Med lite tur får vi se flytande lava också över kanten på vulkanen. Nu ska jag börja gå igenom parker mm som vi ska besöka.
Hittade just en bra länk. What to bring to CR Birding

27 Jan 2011 at 06.20 the plane leaves from Arlanda to Amsterdam and then onwards to Costa Rica. This journey demands quite a bit of preparations. Acc to plan we might see more then 400 new species of birds. Birds I have no clue of what they are. So, the first thing to do was to purchase a birdbook about CR birds. I also needed a new passport as my old one expired in oct.
After that it was time for maps and roads. Now I am looking into lodges and such. Internet is fantastic, you can find almost everything.

2 nights we are staying in a lodge beside the volcano Arenal. With a little luck we might be able to see some floating lava  over the side of the volcano. Now I am going to look into parks that we will visit.
Arenal at night

No comments:

Post a Comment

Thanks for visiting my Travel blog :)